Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1.0 Dataansvarlig

CiemTech Group
Østerbrogade 39, 1. TH
7100 Vejle
Kontakt e-mail: support@ciemtech.com

2.0 Hvilke personoplysninger
indsamles om dig / din virksomhed af CiemTech Group.

Der indsamles kun personoplysninger om dig og din virksomhed for at
kunne opfylde vores aftale med dig.

NB: Du kan ikke være kunde hos os, hvis du ikke giver os de mindste-
oplysninger, vi beder om.

Hvis du indgår en abonnementsaftale med os, indsamles følgende
personoplysninger om dig og din virksomhed:

Vi indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre
nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.nr og
betalingsoplysninger.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver os ved
oprettelse af din konto hos os.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand.
Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Se mere herom i vores
cookiepolitik, som du finder 
her

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler
vi for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig,
for at kunne tilpasse vores indhold af hjemmesiden (https:/ciemtech.dk)
specifikt til dig og for at kunne optimere siden.

Deltager du i de undersøgelser vi gennemfører, indsamler vi de
oplysninger som indgår i undersøgelsen, herunder, køn, alder, interesser,
holdninger og kendskab til forskellige emner. Deltagelse i undersøgelser er
altid frivillig.

Vi bruger undersøgelserne til dels at forbedre vores tjenester, men også
for at kunne tilbyde dig og din virksomhed andre ydelser, herunder at målrette
vores tilbud bedre til dig og din virksomhed.

Behandlingsgrundlaget for indsamlingen af personoplysninger via vores
undersøgelser er dit samtykke.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, sletter vi de oplysninger, som vi alene
har indsamlet som følge af din deltagelse i vores undersøgelser.

Er du endnu ikke kunde hos os, indsamler vi oplysninger om dig/din
virksomhed til brug for vores markedsføring overfor dig.

Det gør vi for at kunne forfølge vores legitime interesse i at
markedsføre os overfor dig.

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit
udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at afvikle vores kundeforhold med
dig/din virksomhed.

Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne
målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer
og indhold til dig/din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du
selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Vi bruger de underleverandører der fremgår af
https://ciemtech.dk/underleverandoerer til behandling af dine personoplysninger.

3.1 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos
CiemTech Group, skal du rette henvendelse på support@ciemtech.com.

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, og kan du ikke selv
rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine
personoplysninger, så skriv til os på support@ciemtech.com.

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er
registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod vores
behandling af dine personoplysninger.

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller
vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres
til genstand for behandling. Blot skriv til os på support@ciemtech.com.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til de
behandlinger, vi foretager med dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine
personoplysninger, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal
sendes til Datatilsynet. Se mere på 
www.Datatilsynet.dk

3.2 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det
formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold
med dig/din virksomhed.

Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe
vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

3.3 Dataportabilitet

Din adgang til at få udleveret data fra CiemTech Group er reguleret i
vores betingelser, som du finder 
her

3.4 Vores rolle som databehandler

I forhold til dig og din virksomhed, er vi databehandler for de
personoplysninger du angiver ved indgåelse af abonnementsaftale hos CiemTech Group. Du finder vores databehandleraftale 
her

3.5 Ændring af vores
persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi
dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

De bedste hilsner
Tobias Nawaphol Taajam Østergaard

Sidst revideret okt. 2020.