Handels- og abonnementsbetingelser for CiemTech Group

Handels- og abonnementsbetingelser for CiemTech Group

Disse Betingelser er gyldige fra 28. july 2020 og erstatter alle tidligere
versioner.
Om CiemTech Group

CiemTech Group har til hensigt at hjælpe små og mellemstore virksomheder med:
– Website/webshop design og udvikling
– Website/webshop vedligeholdelse (abonnementsbaseret serviceaftale)
– Online markedsføring gennem SEO optimering
– Forretningsudvikling gennem business coaching

Vi udbyder vores hjemmesider på open source platformen WordPress.
Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser.

Vi driver hjemmesiden www.ciemtech.dk, hvor der bl.a. findes
informationer og hjælp til aktuelle og potentielle kunder af CiemTech Group.

Vores websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes både til privat-
og erhvervskunder.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår
du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på
virksomhedens vegne.

Du skal tillige når du opretter et abonnement til dig/din virksomhed
acceptere vores privatlivspolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser
for de enkelte produkter.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i
valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og
indkøbsomkostninger medfører, at CiemTech Group kan justere priserne,
således at CiemTech Group stilles uændret. CiemTech Group har i øvrigt
ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer
med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites.

Abonnementsbetingelser
Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte
abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i
abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk CiemTech Group lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort.
Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres
samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner
særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse
og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens
e-mail.

Udskiftning/sletning af betalingskort
Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort ved at kontakte
os på support@ciemtech.com.

Kreditkortbetaling
Vi tager følgende betalingskort: VISA og MasterCard

Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en aktiv abonnementsaftale hos
CiemTech Group alle abonnementer er på måneds basis. Kundens konto kan til
enhver tid slettes ved at kontakte CiemTech Group.

Refundering eller fortrydelsesret
Vi tilbyder digitale produkter samt personlige ydelser.

Produkter/ -ydelser som udelukkende udbydes digitalt, til privatpersoner
og erhvervsdrivende, gælder der udelukkende for privatpersoner 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse
Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement ved at rette henvendelse til
CiemTech Group på support@ciemtech.com. Opsigelse skal ske senest 14 dage før en ny
abonnementsperiode påbegyndes.

CiemTech Group kan opsige abonnementet med 1 måneder varsel, eller
øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser,
manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

CiemTech Group har ret til frit at overdrage sine rettigheder og
forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.
CiemTech Group har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder
bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører,
der anvendes til databehandling i CiemTech Group kan findes her.

Kundensdata
De informationer du indtaster under oprettelsen af et abonnement eller på anden
vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand
hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt
at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er
rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende.
CiemTech Group kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om
kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Al information du sender til os eller indtaster på vores websites
(indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit
brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige
tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse
på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data
vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data
Kunden har ikke adgang til egne data, men ønsker Kunden at få indblik i hvilke
data vi har registreret i vores system, skal kunden rette henvendelse til os på
support@ciemtech.com.

Hvis CiemTech Group ønsker at lukke abonnementet kan dette ske uden
grund, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 1 måned inden lukningen.

Opdateringer og driftsstabilitet af serviceaftalen
CiemTech Group forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på websites
& webshops som har tegnet et Abonnementet (serviceaftale). Det tilstræbes
at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte
tilfælde kan det dog være nødvendigt at kortvarigt lukke for adgangen til
websitet / webshoppen mens opdateringer foretages. CiemTech Group tilstræber
højest mulig driftsstabilitet for Abonnementet, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse
CiemTech Group har ret til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer
opdateringer til Produkter og Services, eller hvis der bliver udviklet nye
funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for
Kunden. CiemTech Group forbeholder sig ligeledes retten til at sende
reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til
enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger
Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

CiemTech Group fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab,
der opstår pga. forhold, der er uden for CiemTech Group’s kontrol. Dette
gælder fx. problemer med internet forbindelser, hacker-angreb, vira eller anden
form for force majeure. CiemTech Group hæfter alene for forsætlige eller
groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan
uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling
af vederlag i et år for serviceaftale Abonnement.

Information på vores website, i vores Abonnement eller i vores
tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig,
bogføringsmæssig eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse.
Check venligst alle dine detaljer og kontakt en professionel rådgiver om din
aktuelle situation, for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Kunden giver CiemTech Group og vores samarbejdspartnere og underleverandører
ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger) der angives
af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle vores
service ydelser og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for,
at materiale der angives, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i
strid med gældende ret.

Datasikkerhed
Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og
som opbevares m.v. i vores System er reguleret i Databehandleraftalen imellem
CiemTech Group og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens
personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

CiemTech Group’s behandling af personoplysninger som dataansvarlig er
underlagt vores persondatapolitik.

CiemTech Group kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser
og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være
tilgængelige på vores Websites. Indgåelse af Abonnementsaftale efter en ændring
af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister
Opstår der uenighed mellem kunden og CiemTech Group skal uenigheden afgøres
efter dansk ret med Byretten i Vejle som første instans.