Ciemtech.com Brugsvilkår

Sidst revideret: 26. sept 2017

 

Velkommen til Ciemtech.com’s brugsvilkår!

Vi er virkelig glade for at have dig som kunde. Tak fordi du valgte at bruge vores tjenester.

Nedenfor har vi listet vigtige juridiske vilkår, der gælder for alle som besøger vores hjemmeside eller benytter vores tjenester. Disse vilkår er nødvendige for at beskytte både dig og os og for at gøre vores tjenester mulige og sjovere for alle.

Vi forstår at juridiske udtryk kan være udmattende at læse så vi har prøvet at gøre oplevelsen mere behagelig. Hvis du har nogen forslag til hvordan vi kan forbedre dem, er du mere end velkommen til at kontakte vores juridiske team på legalterms@ciemtech.com.

 

1. Introduktion

1.1.  Vores formål

Vores tjenester er designet til at tillade folk fra hele verden nemt at oprette en smuk og engagerende online tilstedeværelse for sig selv, for at styre og fremme deres virksomheder, indhold og ideer, og generelt har en stor oplevelse ved at gøre det – selv uden at være tech-kyndige eller designguruer.

Vi giver vores brugere mange værktøjer og funktioner til oprettelse og udgivelse af flotte hjemmesider, online butikker, nyhedsbreve, gallerier, medieafspillere, mobile apps og andre applikationer – ved at udnytte deres eget indhold sammen med indhold og funktioner, der tilbydes af CiemTech og andre via vores tjenester (Ved brug af: “Brugerhjemmeside(r)“).

 

1.2. Juridisk aftale​

Disse Ciemtech.com brugsvilkår (“Brugsvilkår“) findes sammen med vores fortrolighedspolitik på https://ciemtech.com/fortrolighedspolitik/ (“Fortrolighedspolitik“) og yderligere vilkår som specifikt gælder for nogle af vores tjenester og funktioner som præsenteret på hjemmeside(r) tilhørende Ciemtech.com (“CiemTech-hjemmeside“, og samlet kaldet – “CiemTech-vilkårene“) fremlægger alle de vilkår og betingelser, der gælder for enhver besøgende eller bruger (“Bruger” eller “Du“) af CiemTech-hjemmesiden og/eller andre tjenester, applikationer og funktioner der tilbydes af os i forhold dertil, medmindre vi udtrykkeligt oplyser andet  (Ved brug af: “CiemTech-tjenester” eller “Tjenester“).

CiemTech-vilkårene udgør en bindende  juridisk kontrakt der håndhæves mellem Ciemtech.com. og dets associerede selskaber og datterselskaber over hele verden (“CiemTech“, “os” eller “vi“) og dig – så vær rar at læse dem omhyggeligt.

Du kan besøge og/eller bruge CiemTech-tjenester kun hvis du fuldt ud accepterer CiemTech-vilkårene – og ved at bruge og/eller tilmelding til nogen som helst CiemTech-tjeneste tilkendegiver du og bekræfter din informerede samtykke til disse brugsvilkår samt alle andre CiemTech-vilkår der gælder for din brug af eventuelle CiemTech-tjenester.

Hvis du ikke læser, fuldt ud forstår og accepterer CiemTech-vilkårene, skal du straks forlade CiemTech-hjemmesiden og undgå eller afbryde al brug af CiemTech-tjenester.

 

1.3. Brugerkonto

For at få adgang til og benytte visse sektioner og funktioner i CiemTech-tjenester, skal du først registrere og oprette en konto hos CiemTech (“Brugerkonto“).

Hvis nogen anden end dig selv får adgang til din brugerkonto og/eller en af dine brugerhjemmesides indstillinger, kan de udføre handlinger der er tilgængelige for dig (medmindre specifikt angivet på CiemTech-tjenester), foretage ændringer i din brugerhjemmeside(r) og brugerkonto samt acceptere de juridiske vilkår som findes  deri, lave forskellige erklæringer og garantier med mere – og alle disse aktiviteter vil blive anset for at have fundet sted på dine vegne og i dit navn.

Derfor vil vi på det kraftigste opfordre dig til at holde legitimationsoplysninger for log-in på din brugerkonto fortrolige og kun tillade en sådan adgang for folk, du har tillid til – da  du alene vil være fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din brugerkonto og/eller brugerhjemmesider (herunder for eventuelle erklæringer, garantier og tilsagn deri), uanset om de specifikt er godkendt af dig, ligesom du er ansvarlig for eventuelle skader, udgifter eller tab der kan skyldes sådanne aktiviteter.

Du skal give korrekte og fyldestgørende oplysninger, når du registrerer din brugerkonto og bruge CiemTech-tjenester, da du er den eneste og eksklusive rettighedshaver. Vi opfordrer dig  på det kraftigste til at give os dine egne (eller din virksomheds) kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger, herunder din gyldige e-mailadresse, som vi kan få brug for til at identificere og bestemme den korrekte og rette ejer af brugerkonto og/eller brugerindhold (som defineret nedenfor) som er forelagt os.

Vi forbeholder os retten til at bestemme ejerskabet til en brugerkonto baseret på vores rimelige vurdering, uanset om en uafhængig undersøgelse er blevet udført af os. Men hvis vi ikke kan træffe sådan en afgørelse (som vi måtte anse efter vores egen redegørelse), forbeholder vi os retten til at undgå at gøre dette uden ansvar over for dig eller nogen anden part. Blandt andet kan vi overveje de principper, der er anført nedenfor.

 

Vær venlig at gennemgå disse principper omhyggeligt og overvej at tilpasse din praksis i overensstemmelse hermed for at sikre at det, du mener at være “din” brugerkonto og/eller brugerhjemmeside, forbliver således:

 

 1. CiemTech vil anse ejeren af en brugerkonto, brugerhjemmeside og/eller brugerindhold oprettet og/eller uploadet til CiemTech-tjenester, for at være, den person eller enhed, der har adgang til den e-mailadresse og derefter opført i CiemTech’s registreringer for den pågældende brugerkonto hvorunder en brugerhjemmeside eller brugerindhold blev oprettet.
 2. Hvis nogen som helst betalingstjenester (som defineret i afsnit 5 nedenfor) blev indkøbt via en brugerkonto, vil CiemTech anse ejeren af den pågældende brugerkonto og/eller den relevante hjemmeside og/eller det relevante brugerindhold oprettet i henhold hertil for at være den person eller enhed, hvis faktureringsoplysninger blev brugt til at købe sådanne betalingstjenester (“faktureringsoplysninger“). Uanset ovenstående, hvis en hjemmeside var tilknyttet et eksternt domænenavn (enten importeret eller købt som en del af visse betalingstjenester, som defineret nedenfor), og sådanne domæneregistreringsoplysninger er offentligt tilgængelige via WHOIS database på whois.net hjemmesiden eller i CiemTech’s database, vil CiemTech anse ejeren af en sådan brugerhjemmeside for at være den person eller enhed der er registreret som ejer af det pågældende domænenavn i henhold hertil. I tilfælde af, at både en person og en organisation er registreret som ejere af eller den registrerende virksomhed for et sådant domæne, vil CiemTech i anse organisationen som den faktiske ejer af domænet og dermed  som værende ejer af den brugerhjemmeside der er tilsluttet det pågældende domæne. I tilfælde af, at faktureringsoplysningerne angiver en person som ejer af hjemmesiden  og domænenavnsregistreringen angiver en anden ejer, skal  CiemTech anse den person, der er registreret som ejer af det domæne, der er forbundet med CiemTech-kontoen, som ejer af hjemmesiden.
 3. Uanset foranstående skal CiemTech være berettiget til at fastlægge ejerskabet af brugerindhold og/eller en hjemmeside efter eget valg, herunder ved at se bort fra de indikationer, der er fastlagt ovenfor, i tilfælde af, at CiemTech efter eget valg vurderer, at situationen berettiger en sådan fastlæggelse af ejerskabet, på baggrund af den situation, der vurderes af CiemTech.

 

2. Dine forpligtelser

2.1. Du erklærer og garanterer, at:

 1. du er mindst atten (18) år eller nået myndighedsalderen i dit retsområde og har den juridiske myndighed, ret og frihed til at indgå en aftale under CiemTech-vilkårene og oprette en bindende aftale for dig selv eller på vegne af den person eller enhed engageret af dig under CiemTech-vilkårene;
 2. du er ikke bosiddende i (eller vil bruge CiemTech-tjenester i) et land, som den danske regering har embargo mod vedrørende brug af CiemTech-tjenester, og at dit navn ikke forekommer på det danske finansministeriums liste over specielt udpegede statsborgere eller på enhver anden gældende handelssanktioneringsforordning;
 3. dit bopælsland og/eller din indregistreringsland for din virksomhed er det samme som det land, der er angivet i kontakten og/eller på den faktureringsadresse du giver os;
 4. du forstår, at CiemTech ikke giver nogen juridisk rådgivning eller anbefalinger med hensyn til nogen som helst love eller krav, der gælder for din eller nogen af dine slutbrugere eller din overholdelsen heraf;

Og – specifikt vedrørende din brugerindhold:

 1. at du ejer alle rettigheder til indhold uploadet af dig (“brugerindhold“), herunder eventuelle mønstre, billeder, animationer, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, illustrationer, kompositioner, kunstværker, grænseflader, tekst, litterære værker og enhver andre materialer (“indhold“) eller på anden måde har (og vil fortsat have) den fulde effekt, ret, licenser, samtykker og myndighed af og til brugerindhold, som nødvendigt for lovligt at bruge, offentliggøre, overføre eller licensere alle og enhver rettighed og interesse i og til det pågældende brugerindhold;
 2. at brugerindholdet er (og vil fortsat være) sandt, aktuelt, præcist, ikke-krænkende af nogen tredjeparts rettigheder og på ingen måde ulovligt for dig at besidde, sende, overføre eller vise i det land, hvor du eller din brugerhjemmesides besøgende og/eller brugere (“Slutbrugere“) bor, eller at bruge eller eje for CiemTech og/eller dine slutbrugere i forbindelse med CiemTech-tjenester;
 3. at du har fået alle samtykker og tilladelser der kræves i henhold til alle gældende love vedrørende opslag, overførsel og offentliggørelse af personlige oplysninger og/eller billede eller lighed med en person, enhed eller ejendom, som er en del af brugerindhold og at du vil overholde alle love der gælder herfor.

 

2.2. Du forpligter dig og accepterer at:

 1. helt og holdent overholde alle gældende love og andre aftalevilkår, der styrer din brug af CiemTech-tjenester (og enhver relateret interaktion eller transaktion), herunder de specifikke love der gælder for dig eller dine slutbrugere i hvilken som helst af dine geografiske placeringer;
 2. være eneansvarlig og pligtig med hensyn til hvilken som helst anvendelse af CiemTech-tjenesterne som finder sted under din brugerkonto og/eller brugerhjemmeside(r) samt for alt dit brugerindhold (herunder for eventuelle konsekvenser af at bruge eller offentliggøre sådant brugerindhold eller med hensyn til CiemTech-tjenester);
 3. regelmæssigt og uafhængigt gemme og sikkerhedskopiere alt dit brugerindhold og de oplysninger der bliver håndteret af dig vedrørende din brugerhjemmeside, også hvad angår slutbrugere, brugerprodukter og de programmer og/eller tredjepartstjenester der bruges af dig;
 4. ved modtagelse af salgsfremmende meddelelser og materialer fra CiemTech eller dets partnere, med post, e-mail eller på anden måde for kontakt som du har oplyst os (herunder dit telefonnummer til opkald eller tekstbeskeder). Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne reklamematerialer eller meddelelser – så bare meddel os det til enhver tid;
 5. tillade CiemTech i al evighed i hele verden og gratis at bruge enhver version af din brugerhjemmeside (eller dele heraf) for hvilken som helst CiemTech marketing og salgsfremmende aktivitet, online og/eller offline, og ændre det som med rimelighed kan være krævet til sådanne formål, og du giver afkald på ethvert krav mod CiemTech eller nogen der handler på dets vegne i forbindelse med alle tidligere, nuværende eller fremtidige moralske rettigheder, kunstneriske rettigheder eller andre lignende rettigheder over hele verden som du måtte have i eller til din brugerhjemmeside med hensyn til sådanne begrænsede tilladte anvendelser .
 6. CiemTech har alene ret til at bestemme over de midler, måder og metoder der bruges til at udføre CiemTech-tjenester, herunder de der anvendes til hosting, transmission, offentliggørelse og/eller visning af eventuelle brugerhjemmesider og/eller indhold (inklusive inddragelse  og præsentation af eventuelle reklamer eller andet kommercielt indhold i forhold dertil).

 

2.3. Du accepterer og forpligter dig til ikke at:

 1. kopiere, ændre, skabe afledte værker af, downloade, tilpasse, udføre ”reverse engineering” på, efterligne, overflytte til en anden tjeneste, oversætte, kompilere, dekompilere eller demontere CiemTech-hjemmesiden, CiemTech-tjenesterne (eller dele heraf), ethvert indhold, der tilbydes af CiemTech eller tredjepartstjenester til brug og visning indenfor brugerhjemmesider (“licenseret indhold”) og/eller en del heraf på nogen måde eller offentligt vise, udføre, overføre eller distribuere nogen af ovenstående uden forudgående skriftlig og specifik tilladelse fra CiemTech og/eller som udtrykkeligt er tilladt i henhold til CiemTech-brugsvilkår;
 2. indsende, overføre eller vise noget som helst brugerindhold eller bruge licenseret indhold i en sammenhæng, der kan anses som værende ærekrænkende, injurierende, obskøn, chikanerende, truende, opildnende, misbrugende, racistisk, stødende, vildledende eller svigagtig, til fremme af kriminel eller skadevoldende adfærd, eller som på anden måde krænker rettighederne for CiemTech eller nogen tredjemand (herunder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred, kontraktmæssige eller betroede rettigheder) eller på anden måde sætter personer, enheder eller varemærke i et dårligt eller nedsættende lys uden disses forudgående udtrykkelig tilladelse;
 3. offentliggøre og/eller gøre brug af CiemTech-tjenesterne eller licenseret indhold på enhver hjemmeside, medier, netværk eller system andre end de som CiemTech, “dybt hyperlink”, “screen scraping”, spejle og/eller oprette en browser eller grænseomgivelser omkring nogen som helst af CiemTech-tjenester, licenseret indhold og/eller brugerhjemmeside (eller dele heraf), medmindre det udtrykkeligt er tilladt af CiemTech på forhånd og skriftligt;
 4. bruge nogen “robot”, “spider” eller andet automatisk udstyr, program, script, algoritme eller metode og lignende eller tilsvarende manuel proces, at få adgang til, tilegne sig, kopiere eller overvåge en hvilken som helst del af CiemTech-tjenesterne (eller dens data), eller på nogen måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentation af hvilken som helst af CiemTech-tjenesterne for at skaffe adgang til eller forsøge på at skaffe materialer, dokumenter, tjenester eller information på hvilken som helst måde der ikke bevidst er gjort tilgængelig via CiemTech-tjenester;
 5. handle på en måde der kan opfattes som skadelig for CiemTech’s omdømme og goodwill eller som kan bringe CiemTech i miskredit eller skade;
 6. købe søgemaskine eller andre pay-per-click-søgeord (såsom Google AdWords) eller domænenavne, der bruger CiemTech eller CiemTech Marks og/eller variationer og stavefejl deraf;
 7. udgive dig for at være en person eller enhed eller give falske oplysninger om CiemTech-tjenester og/eller brugerhjemmesiden, direkte eller indirekte, eller på anden måde udføre nogen som helst manipulation med henblik på at skjule din identitet eller oprindelsen af et budskab eller enhver besked du sender til CiemTech og/eller eventuelle slutbrugere;
 8. fejlagtigt erklærer eller på anden måde fejlinformere om dit tilhørsforhold til en person eller enhed, eller urigtigt udtrykke eller antyde at CiemTech eller tredjepart støtter dig, din brugerhjemmeside, din virksomhed, dine brugerprodukter eller enhver anden erklæring du udsteder;
 9. laver reverse look-up, sporer eller prøver at spore en anden bruger af CiemTech-tjenester eller på anden måde forstyrrer eller overtræder nogen anden brugers ret til privat livets fred eller andre rettigheder, eller indhøster eller indsamler personlige oplysninger om besøgende eller brugere af CiemTech-tjenester og/eller brugerhjemmesider uden deres udtrykkelige og informerede samtykke;
 10. deaktiverer, omgår, ved bypass eller på anden måde undgår foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til CiemTech-tjenester, brugerhjemmeside, andre brugeres konti eller andre systemer og netværk forbundet til CiemTech-tjenester ved at hacke, udføre password mining eller anvende andre illegitime eller forbudte midler;
 11. sondere, scanne eller teste sårbarheden af CiemTech-tjenester eller ethvert netværk der er tilsluttet CiemTech-tjenester;
 12. uploade til CiemTech-tjenester og/eller brugerhjemmeside eller på anden måde bruge disse til at designe, udvikle, distribuere og/eller på anden måde overføre eller udføre enhver virus, orm, trojansk hest, tidsindstillet bombe, web bug, spyware, malware, eller enhver anden computerkode, fil eller program der kan eller har til formål at skade eller kapre driften af hardware, software eller telekommunikationsudstyr eller anden aktuel eller potentiel skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent;
 13. træffe foranstaltninger der medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på infrastrukturen af CiemTech-tjenester eller CiemTech-systemer eller netværk forbundet med CiemTech-tjenester, eller på anden måde forstyrre eller afbryde driften af nogen som helst CiemTech-tjeneste eller servere og netværk der er vært for disse eller gør disse tilgængelige eller undlader at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for sådanne servere eller netværk;
 14. bruge nogen som helst CiemTech-tjeneste og/eller brugerhjemmeside i forbindelse med enhver form for spam, uopfordret mail, bedrageri, svindel, phishing, “kædebreve”, “pyramidespil” eller lignende adfærd, eller på anden måde at deltage i uetisk markedsføring eller reklame;
 15. sælge, licensere eller udnytte til kommercielle formål enhver brug af eller adgang til det licenserede indhold og/eller CiemTech-tjenester, medmindre det udtrykkeligt er tilladt af CiemTech-vilkårene;
 16. fjerne eller ændre eventuelle meddelelser om ophavsret, vandmærker, restriktioner og tegn på ejendomsretten til nogen af vores licensgivere, herunder copyrightmærke [©], Creative Commons [(cc)] indikatorer, eller varemærker [® eller ™] indeholdt i eller ledsagende CiemTech-tjenester og/eller licenseret indhold; eller
 17. krænke, forsøge at overtræde eller på anden måde ikke overholde hvilket som helst CiemTech-vilkår eller hvilke som helst love eller krav der gælder for din brug af CiemTech-tjenester

Du anerkender og accepterer at din manglende overholdelse af nogle af ovennævnte eller urigtige oplysninger fra dig heri kan resultere i umiddelbar lukning af din brugerkonto og/eller eventuelle tjenester for dig – med eller uden yderligere varsel til dig og uden nogen tilbagebetaling af indbetalte beløb for sådanne tjenester.

 

3. Indhold og ejerskab

3.1. Din intellektuelle ejendomsret

Mellem CiemTech og dig, ejer du alle immaterielle rettigheder vedrørende din brugerindhold, herunder eventuelle designs, billeder, animationer, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, illustrationer, kompositioner, kunstværker, grænseflader, tekst, litterære værker og enhver anden form for materialer, som du har oprettet. Alene med henblik på at levere tjenesten til dig er du bekendt med og accepterer, at vi er nødt til at uploade dit indhold på vores platform, herunder cloudtjenester, og CDN’er, for at justere visningen, foretage backup og foretage alle øvrige tekniske handlinger, der er nødvendige.

3.2. CiemTech’s intellektuelle ejendomsret

Alle rettigheder, adkomst til og interesse i og til CiemTech-tjenester herunder eventuelle og alle materialer eller andet indhold heraf som kan beskyttes af ophavsret og som er eller kan være genstand for nogen som helst immaterielle rettigheder under gældende lov (herunder eventuelle illustrationer, grafik, billeder, hjemmeside skabeloner og widgets, litterært værk, kilde og objektkode, computerkode (herunder html), applikationer, lyd, musik, video og andre medier, design, animationer, interfaces, “udtryk og fornemmelse” af CiemTech-tjenester, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktive funktioner og objekter, værktøjer og metoder for reklamering og datafangst, opfindelser, forretningshemmeligheder, logoer, domæner, tilpassede webadresser, varemærker, servicemærker, firmanavne og andre navnebeskyttede identifikatorer, uanset om disse er registreret og/eller er i stand til at blive registreret (under ét benævnt som “intellektuel ejendom“), og eventuelle afledninger heraf, er ejet af og/eller licenseret til CiemTech.

Forudsat din fulde overholdelse af CiemTech-vilkårene samt rettidig betaling af alle gældende gebyrer, giver CiemTech dig hermed når du opretter din brugerkonto og så længe CiemTech ønsker at tilbyde dig CiemTech-tjenesterne, en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig , ikke-underlicenserbar, fuldt genkaldelig og begrænset licens til at bruge CiemTech-tjenester og licenserede indhold med det formål at generere og vise din brugerhjemmeside til slutbrugere og tilbyde dine brugerprodukter og serviceydelser deri – udelukkende som det udtrykkeligt er tilladt i henhold til CiemTech-vilkårene og alene inden for CiemTech-tjenesterne.

CiemTech-vilkårene overdrager ikke en ret eller interesse i eller til CiemTech’s intellektuelle ejendom (eller dele heraf), undtagen for den begrænsede licens der udtrykkeligt er givet ovenfor. Intet i CiemTech-vilkårene udgør en overdragelse eller ophævelse af CiemTech’s intellektuelle ejendomsret i henhold til hvilken som helst lov.

 

3.3. Feedback og forslag

Hvis du giver os noget som helst forslag, kommentarer eller anden feedback vedrørende CiemTech-tjenester (uanset om de er eksisterende, foreslået eller påtænkt), som er eller kan være genstand for intellektuelle ejendomsrettigheder, (“feedback“), skal en sådan tilbagemelding udelukkende ejes af CiemTech. Ved at give en sådan tilbagemelding til CiemTech, erklærer og garanterer du (1) , at en sådan tilbagemelding er nøjagtig, fuldstændig og ikke krænker tredjemands rettigheder; (2) uigenkaldeligt overdrager CiemTech enhver rettighed, adkomst og interesse, du måtte have i en sådan tilbagemelding, (3) udtrykkeligt og uigenkaldeligt giver afkald på enhver og alle fordringer vedrørende alle tidligere, nuværende eller fremtidige moralske rettigheder, kunstneres rettigheder eller enhver anden lignende rettighed på verdensplan i eller til sådanne tilbagemeldinger.

 

4. Fortrolighed

Visse dele af CiemTech-tjenester (herunder visse tredjepartsydelser der er tilgængelige) kræver eller indebærer indsendelse, indsamling og/eller anvendelsen af visse personligt identificerende eller identificerbare oplysninger. Især og som en del af at få adgang til eller bruge CiemTech-tjenester, kan CiemTech og sådan tredjepartsydelser indsamle, få adgang til og benytte visse data vedrørende brugere og slutbrugere, herunder de aktiviteter eller den navigation der gennemføres af brugere og slutbrugere via CiemTech-tjenester og/eller brugerhjemmesider. Vi opfordrer dig til at læse vores Fortrolighedspolitik og sådanne tredjepartydelsers relevante politikker igennem regelmæssigt for en beskrivelse af en sådan praksis vedrørende indsamling og brug af data.

5. Servicegebyrer

5.1. Betalingstjenester

Anvendelsen af visse CiemTech-tjenester kan være genstand for betaling af bestemte gebyrer, som bestemt af CiemTech efter egen hensigt (henholdsvis “betalingstjenester” og “gebyr(er)“). CiemTech vil give meddelelse om hvorvidt sådanne gebyrer er i kraft i forbindelse med sådanne betalingstjenester. Hvis du ønsker at modtage eller anvende sådanne betalingstjenester, er du forpligtet til at betale alle gældende gebyrer på forhånd.

CiemTech forbeholder sig ret til at ændre sine gebyrer til enhver tid ved en meddelelse til dig, hvis en sådan ændring kan påvirke dine eksisterende abonnementer. Hvis du har modtaget en rabat eller andre salgsfremmende tilbud, skal CiemTech have ret til automatisk og uden varsel at forny dit abonnement på en sådan CiemTech-tjeneste(r) på det gældende, fulde  beløb.

Alle gebyrer skal anses for at være i Danske DKK, medmindre andet specifikt er angivet skriftligt af CiemTech. I det omfang loven tillader (og medmindre andet er angivet af CiemTech skriftligt), er alle gebyrer eksklusive alle afgifter (herunder merværdiafgift, moms, skat på varer og tjenesteydelser m.v.), afgifter eller told til skattemyndighederne ( “skatter“), og du er ansvarlig for betaling af alle gældende skatter i forbindelse med din brug af CiemTech-tjenester, samt for eventuelle betalinger eller køb foretaget af dig. Hvis CiemTech er forpligtet til at indsamle eller betale skatter for de gebyrer, der skal betales af dig, og uanset om disse skatter blev lagt oven i og indsamlet fra dig ved tidligere transaktioner, kan sådanne skatter lægges oven i betaling af udestående gebyrer, og disse vil være afspejlet i fakturaen for en sådan transaktion. Vi anbefaler, at du kontrollerer eksistensen af eventuelle yderligere gebyrer, du måtte blive opkrævet af tredjeparter i forbindelse med købet af betalingstjenester eller i forbindelse med gebyrer til banker eller kreditkortselskaber). CiemTech er ikke ansvarlig for sådanne yderligere gebyrer eller omkostninger.

Som en del af registrering eller indsendelse af oplysninger til at modtage betalingstjenester, tillader du også CiemTech (enten direkte eller gennem sine søsterselskaber, datterselskaber eller andre tredjeparter) at anmode om og opkræve betaling (eller på anden måde opkræve, tilbagebetale eller foretage andre faktureringsforanstaltninger) fra vores betalingsudbyder eller den bankkonto du har angivet for betaling, og til at fortage eventuelle forespørgsler som CiemTech eller dets associerede selskaber finder nødvendige for at validere din angivne betalingskonto eller økonomiske oplysninger, for at sikre hurtig betaling, herunder for at modtage opdaterede betalingsoplysninger fra din betaling, kreditkort eller bankkontoudbyder (f.eks. opdateret udløbsdato eller kortnummer som kan leveres til os af dit kreditkortselskab).

5.2. Fakturaer

CiemTech og/eller dets associerede selskaber vil udstede en faktura eller kreditnota for enhver betaling af afgifter eller tilbagebetaling fremstillet til eller af CiemTech (“faktura“). Hver faktura vil blive udstedt i elektronisk form og er baseret på det angivne land i din faktureringsadresse, og vil blive stillet til rådighed for dig via din brugerkonto og/eller via e-mail. Med henblik på udstedelse af faktura, kan du blive bedt om at fremlægge visse personlige oplysninger (da sådanne betingelser er defineret i fortrolighedspolitikken) for at overholde lokale love. Bemærk venligst, at en faktura der forefindes på din brugerkonto kan være utilstrækkelig i forhold til dine lokale lovkrav og den kan i så fald kun anvendes til proforma formål.

5.3. Automatisk fornyelse af abonnement

For at sikre, at du ikke oplever nogen afbrydelse eller tab af tjenester som følge af bortfald af en hvilken som helst abonnementsperiode, opererer CiemTech-tjenesterne med automatisk fornyelse på en periodisk gebyr-basis (medmindre andet udtrykkeligt er anført af CiemTech skriftligt). Derfor vil CiemTech i givet fald forsøge at gennemføre automatisk fornyelse af gældende CiemTech-tjeneste(r) for en fornyet periode svarende i tid til den oprindelige tegningsperiode for en sådan tjeneste og automatisk opkræve dig de gældende gebyrer ved brug af den betalingsmetode, du har registreret hos CiemTech.

For eksempel, hvis den oprindelige tegningsperiode for en tjeneste er en måned, vil hver af dens fornyelsesperioder (hvis relevant) vil være for en måned ad gangen. Derfor, medmindre du annullerer de(n) gældende CiemTech-tjeneste(r), vil CiemTech automatisk forny en sådan tjeneste når den kommer op til fornyelse og debitere dig de gældende periodiske  gebyrer. For at undgå eventuelle afbrydelser eller tab af tjenester som følge af undladelse af at betale nye beløb før udløbet af tegningsperioden, forbeholder vi os vores ret (men er ikke forpligtet til)  at fakturere for den kommende fornyelsesperiode op til to (2) uger før en sådan fornyelsesperiode faktisk begynder. I tilfælde af manglende opkrævning af beløb, som du skylder, kan vi efter vores egen afgørelse (men er ikke forpligtet til) at prøve igen at indkræve på et senere tidspunkt, og/eller suspendere eller annullere din brugerkonto uden yderligere varsel.

For oplysninger om annullering dine betalingstjenester, se afsnit 6.1 nedenfor.

Uanset hvad der er angivet i det foregående, er og bliver du alene ansvarlig for at kontrollere og sikre en vellykket fornyelse af de CiemTech-tjenester, du bruger (uanset om sådanne CiemTech-tjenester er underlagt automatisk abonnement fornyelser eller ej). Derfor er du også eneansvarlig med hensyn til enhver afbrydelse af eventuelle CiemTech-tjenester tidligere købt af dig, for eksempel på grund af afbestilling, manglende opkrævning af gældende periodiske gebyrer eller på grund af at eventuelle CiemTech-tjenester ikke er omfattet af automatisk abonnementsfornyelser. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil have noget som helst krav mod CiemTech i forhold til afviklingen af eventuelle CiemTech-tjenester eller tredjepartstjenester, uanset årsagen.

5.4. Tilbagebetalingsgaranti

Hvis du ikke er tilfreds med en CiemTech-tjeneste, der er pålagt et gebyr for en periodebaseret ydelse eller et abonnementsengagementt, og som der dit første køb af en sådan ydelse, kan du give meddelelse om annullering for hvilken som helst grund inden for fjorten (14) dage efter første bestilling eller aktiverering af sådanne CiemTech-tjenester (“tilbagebetaling” “tilbagebetalingsperioden“). Tilbagebetalingen gælder alene det første køb af CiemTech-tjenester, der er en opgradering af en gratis hjemmeside, ved køb af en Premium Plan (som tilbydes på CiemTech’s hjemmeside). Tilbagebetalingen er ikke gældende for efterfølgende køb, opgraderinger, udvikling, ændringer eller fornyelser af CiemTech-tjenester. Hvis du bor i et retsområde, som kræver en længere tilbagebetalingsperiode, vil vi naturligvis være glade for at imødekomme disse krav i overensstemmelse med alle gældende love. Hvis CiemTech modtager en sådan meddelelse inden for en sådan tilbagebetalingsperiode, vil CiemTech refundere det beløb, CiemTech har opkrævet dig for sådanne CiemTech-tjenester, i den valuta, de oprindeligt blev opkrævet i, og annullere dem i overensstemmelse dermed. Bemærk at tilbagebetalingsbeløbet kan være forskelligt fra det beløb, du blev opkrævet, pga. ændringer i valutakurser og gebyrer opkrævet af tredjepart. CiemTech er ikke ansvarlig for nogen forskelle, der er forårsaget af ændringer i valutakurser og gebyrer opkrævet af tredjeparter. Efter tilbagebetalingsperioden, kan de gebyrer, der betales af dig ikke refunderes og er uopsigelige. Hertil kommer, at hvis vi finder, at en meddelelse om annullering er blevet givet i ond tro eller i et ulovligt forsøg på at undgå betaling for tjenesteydelser, der faktisk er modtaget og anvendt, forbeholder vi os vores ret til stadig opkræve brugeren der har givet en sådan meddelelse for enhver CiemTech-tjeneste brugeren faktisk har modtaget i det omfang loven tillader.

Bemærk: Visse tjenester købt på eller via CiemTech-tjenester vil ikke kunne refunderes. Disse omfatter tredjepartstjenester såsom domæner, business-værktøjer, juriske kontrakter (aftaler) og applikationer. Vilkårene for hver købt tjeneste eller applikation er angivet på CiemTech hjemmeside og/eller som en del af eller som del af processen med at købe sådanne tjenester eller applikationer. Det er din forpligtelse til at kontrollere din mulighed for at annullere en tjeneste inden du køber den. CiemTech vil ikke refundere noget som helst beløb betalt for ikke-refunderbare betalingstjenester, applikationer eller tredjepartstjenester.

 

5.5. Tilbageførsel

Hvis vi på noget tidspunkt registrerer en afvisning, en tilbageførsel eller en anden annullering af betaling af et gebyr på din CiemTech konto (“Tilbageførsel“), vil dette blive betragtet som en misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til betaling og din brug af CiemTech-tjenesterne kan automatisk indstilles eller afsluttes.

I tilfælde hvor en tilbageførsel udføres, kan din brugerkonto blive blokeret uden mulighed for genkøb eller at genbruge den, og eventuelle data der er indeholdt i en sådan brugerkonto, herunder eventuelle domæner, applikationer og tredjepartstjenester kan være genstand for aflysning og kapacitetstab (som defineret i afsnit 6.3 nedenfor).

Din videre brug af CiemTech-tjenester vil ikke kunne genoptages, før du igen abonnerer på en hvilken som helst CiemTech-tjeneste og betaler eventuelle udestående beløb fuldt ud, herunder eventuelle gebyrer og udgifter, som CiemTech og/eller en tredjeparttjenester har modtaget for hver tilbageførsel (herunder gebyrer for CiemTech-tjenester før tilbageførsel, håndtering og behandling af afgifter og gebyrer afholdt af betalingsprocessoren).

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende en betaling til CiemTech, opfordrer vi dig til først at kontakte vores kundeservice, inden du påbegynder en tilbagebetaling eller tilbageførsel af betaling for at undgå CiemTech-tjenester fra at blive annulleret og din brugerkonto fra at blive blokeret, samt for at undgå påbegyndelse af en uberettiget eller fejlagtig tilbageførsels- proces, hvilket kan resultere i at du bliver draget til ansvar for at betale gældende gebyrer ud over at skulle  af alle de gebyrer, der gælder for CiemTech-tjenester købt (og krævet tilbagebetalt) af dig.

Vi forbeholder os vores ret til at anfægte enhver tilbagebetalingsanmodning vi modtager bl.a. ved at give den relevante kreditkortselskab eller finansiel institution alle oplysninger og dokumentation for, at brugeren som ansvarlig for en sådan tilbageførsel rent faktisk godkendte transaktionen og gjorde brug af de herefter leverede tjenester.

6. Annullering

6.1. Annullering fra brugerens side

Du kan afbryde brug og anmodning om at annullere din brugerkonto og/eller hvilken som helst CiemTech-tjenester på ethvert tidspunkt i overensstemmelse med instruktionerne til rådighed på CiemTech-tjenesterne. Den effektive dato og tidspunkt for en sådan annullering skal være den dato og tidspunkt, hvor du har fuldført annulleringsprocessen på CiemTech-tjenester, og den endelig dato for annullering af betalingstjenester skal være i slutningen af betalingsperioden.

Uanset hvad der er angivet i det foregående med hensyn til automatisk-fornyede abonnementer på betalingstjenester, vil et sådant abonnement kun blive afbrudt ved udløbet af den respektive periode, som du allerede har betalt for. Bemærk, at aflysningsprocessen kan tage et par dage, så for at undgå den næste automatiske fornyelse og respektive opkrævning, skal annullering foretages mindst fjorten (14) dage før udløbet af den daværende aktuelle periode.

For yderligere oplysninger om annullering af dine betalingstjenester, kontakt os på support@ciemtech.com.

 

6.2. Annullering fra CiemTech’s side

Manglende overholdelse af hvilket som helst CiemTech-vilkår og/eller at betale gebyrer uanset af hvilken grund berettiger CiemTech til at suspendere (indtil fuld betaling sker) eller annullere din brugerkonto og brugerhjemmeside (eller bestemte funktioner heraf), ligesom levering af eventuelle relaterede CiemTech-tjenester (f.eks. betalingstjenester) eller tredjepartstjenester til dig.

 

6.3. Tab af data, indhold og kapacitet

Hvis din brugerkonto eller eventuelle CiemTech-tjenester eller tredjepartstjenester der har forbindelse til din brugerkonto bliver annulleret (enten på din anmodning eller efter CiemTech’s afgørelse), kan det forårsage eller resultere i tab af visse former for indhold, funktioner eller kapacitet på din brugerkonto, herunder ethvert brugerindhold, slutbrugerdata eller andre brugsdata opbevaret deri sammen med eventuelle domænenavnsreservationer eller registreringer, der var inkluderet i sådanne tjenester (“Kapacitetstab“). CiemTech er ikke ansvarlig på nogen måde for et sådant kapacitetstab eller for at gemme en backup af din brugerkonto, brugerindhold eller slutbrugerdata. Bemærk også, at yderligere gebyrer kan indkræves for at reaktivere din brugerkonto og/eller CiemTech-tjenester efter disse blev annulleret, som bestemt efter CiemTech’s egen afgørelse.

 

7. e-handel

CiemTech-tjenesterne omfatter også visse egenskaber, der gør det muligt at sælge varer, indhold, medier og tjenester via din brugerhjemmeside (“Brugerprodukter“, ved brug af: “e-handel“).

Du er alene ansvarlig for dine brugerprodukter og e-handelsrelaterede aktiviteter og eventuelle reklamekampagner samt relateret indhold, der er indeholdt i eller henvises til på din brugerhjemmeside og overholde alle love, der gælder i forbindelse hermed. Vi er leverer blot platformen for at du kan administrere dine online e-handelsaktiviteter. Vi er ikke involveret i dit forhold til og/eller enhver transaktion med nogen faktisk eller potentiel køber af dine brugerprodukter. Når nogen køber dine brugerprodukter, vil betalingen for en sådan transaktion behandles gennem sådanne tredjeparts betalingsudbydere, som du har besluttet at registrere og oprette en konto hos (“E-handelsserviceudbydere“), i overensstemmelse med en sådan e-handelsserviceudbyderes brugsvilkår og andre gældende politikker. Vi er hverken del i eller på nogen måde ansvarlig for dit forhold til sådanne e-handelsserviceudbydere, eller for handlinger foretaget af en hvilken som helst af disse e-handelsserviceudbydere.

Ved at bruge hvilken som helst af vores e-handelsfunktioner anerkender du, garanterer og accepterer at:

 1. Kun du alene er fuldt ansvarlig for alle skatter og afgifter af enhver art i forbindelse med dine e-handelsaktiviteter, herunder eventuelle skatter i forbindelse med køb eller salg af brugerprodukter, og for at indsamle, rapportere og formidle de korrekte beløb til de relevante myndigheder og/eller informere dine slutbrugere om sådant samt give dem en behørigt udstedt faktura som påkrævet ved lov;
 2. Enhver skat angivet i e-handelsfunktionerne der er leveret til dig af CiemTech er udelukkende leveret som illustration og kan ikke påberåbes på nogen måde;
 3. Du er ansvarlig for og bærer alle omkostninger ved at skaffe og levere dine brugerprodukter, samt for at tilvejebringe dem på en sikker og professionel måde i overensstemmelse med industristandarder;
 4. Du er alene ansvarlig for alle og enhver erklæringer og løfter du giver med hensyn til al bistand, garanti og support vedrørende brugerprodukter, samt levere sande  kontaktoplysninger i din brugerhjemmeside for spørgsmål, klager eller krav; og
 5. Du må ikke tilbyde eller sælge brugerprodukter eller give nogen som helst oplysning, indhold eller materiale vedrørende brugerprodukter som kan anses for farlige, falske, stjålne, bedrageriske, krænkende eller stødende; som er forbudt at sælge, distribuere og anvende; eller som på anden måde undlader at overholde alle gældende love, herunder hvad angår forbrugernes rettigheder, intellektuelle ejendomsret eller privatlivets fred, produktsikkerhed, handelsregler og sanktioner, støtte, vedligeholdelse og eksport; og –
 6. CiemTech kan til enhver tid og efter egen afgørelse suspendere, deaktivere adgang til eller fjerne din brugerhjemmeside og/eller brugerprodukter – uanset om de er indbyggede, er offentliggjort med eller gjort til en del af din brugerhjemmeside på pågældende tidspunkt, uden at det resulterer i noget som helst erstatningsansvar over for dig eller nogen som helst slutbruger, herunder for ethvert kapacitetstab der resulterer heraf.

 

8. Bestilling af Udviklingstjenester

Som en del af CiemTech-tjenesterne kan CiemTech levere udvikling af – Web, Software og apps (såsom brugerhjemmesider & smart phone apps).

CiemTech forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt og til enhver tid, med eller uden varsel, at ændre, indstille eller ophøre med at udbyde udviklingstjenester eller en del deraf. Du accepterer, at CiemTech ikke skal være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart, hvad angår ændring af, annullering af eller ophør af udviklingstjenester (eller en hvilken som helst del deraf).

Du anerkender og bekræfter, at de svare hurtigst ved anvendelse af vores udviklingstjenester, når “de“, “du“, “dig” anvender vores udviklingstjenester.
Hvad angår nødvendig materiale, som skal anvendes ved brug af vores udviklingtjenester, anbefaler vi materialerne tilsendes før vi kan udnytte, planlægge & tidsberegne din order. “De“, “du“, “dig” handler på bedste vilkår ved at vi får vores materiale til vores planlagte datoer uden begrænsning, begrænsninger vedrørende den generelle drifts- og vedligeholdelsespraksis for at optimere driften for din egen færdiggørelse af din udviklingstjeneste.

CiemTech kan efter eget valg oprette, pålægge eller ændre gebyr på den generelle drifts- og vedligeholdelsespraksis på i tilfælde af, at CiemTech mener, at du eventuelt har misbrugt vores forventede standard tidsforbrug ved en udviklingstjenester, eller i tilfælde af, at din brug efter CiemTech’s mening går ud over den forventede standard tidsforbrug (som bestemmes af CiemTech’s efter dennes eget valg), skal CiemTech’s have ret til enten: (i) At tilbyde en alternativ pris for udviklingstjenesten, der giver dig mulighed for fortsat at benytte vores Premium Plan (Ved brug af; 24/7 udvikler support), (ii) at fjerne din Premium Plan eller at forhindre, at de vises, eller (iii) at suspendere eller opsige de udviklingstjenester, der leveres til dig, uden forpligtelse til at give dig et forudgående varsel.

Brugen af vores Premium Plan til din udviklingstjeneste(r) får du en licens til at benytte visse gratis udviklingstjenester (fx. ændring af design, tekst, VIP support – først til, backup af brugerens enheder, hjælp med interne problemer, express service, rabatter ved nye funktioner, generelle drifts- og vedligeholdelsespraksis).

Ud over ovenstående i afsnit 13 af disse vilkår og betingelser, og uden begrænsning af ansvar, skal du fuldt ud skadesløsholde, forsvare og holde CiemTech og dennes ledende medarbejdere, direktører, bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, medarbejdere, tilknyttede virksomheder og agenter skadesløs mod alle former for erstatning og omkostninger, forpligtelser, tab, gæld og udgifter (inkl. advokatomkostninger), som måtte blive afholdt, og som opstår som følge af eller i forbindelse med krænkelse og/eller misbrug.

 

9. Tredjepartstjenester

CiemTech-tjenesterne giver dig mulighed for at engagere dig og skaffe visse tredjepartstjenester og værktøjer til at forbedre din brugerhjemmeside og din samlede brugeroplevelse, inklusive domæneregistratorer, hvorfra du kan købe et domænenavn til din brugerhjemmeside, tredjepartsapplikationer og widgets, der tilbydes via CiemTech-hjemmesiden (herunder CiemTech App Market), tredjeparts licenseret indhold, tjenester til distribution af medier, e-handelsserviceudbydere, tredjepartsdesignere, som kan hjælpe dig med din brugerhjemmeside mv. (under ét kaldt: “Tredjepartstjenester“).

Du anerkender og accepterer, at uanset den måde, hvorpå en sådan tredjepartstjeneste  kan tilbydes til dig (bundtet med visse CiemTech-tjenester, særskilt tilbudt af CiemTech eller personer, certificeret eller godkendt af CiemTech, eller på anden måde udbudt overalt på CiemTech-tjenester), fungerer CiemTech blot som en mellemledsplatform mellem dig og enhver form for tredjepartstjenester, og ikke på nogen måde støtter sådanne tredjepartstjenester, eller på nogen som helst måde er ansvarlig eller erstatningspligtig i forhold dertil. CiemTech vil ikke være part i eller på nogen måde være ansvarlig for overvågning af, interaktion eller transaktion mellem dig og tredjepartstjenester.

Al brug af sådanne tredjepartstjenester vil udelukkende ske på egen risiko og ansvar og kan være genstand for sådanne juridiske vilkår, der gælder for de pågældende tredjepartstjenester, som du opfordres til at gennemgå før du engagerer dig med dem.

 

Mens vi håber at undgå sådanne tilfælde, kan CiemTech til enhver tid og efter eget afgørelse suspendere, deaktivere adgang til eller fjerne din brugerkonto, brugerhjemmeside(r) og/eller CiemTech-tjenester, tredjepartstjenester – uanset om de er indbygget i eller er gjort til en del af din brugerkonto og/eller brugerhjemmeside(r) på et sådant tidspunkt – uden ansvar over for dig eller nogen slutbrugere.

 

10. Forseelser og Ophavsrettigheder

10.1. Forseelser og Misbrug

Når du bruger CiemTech-tjenester, kan du komme til at se brugerhjemmesider, brugerindhold eller tredjepartstjenester fra en række forskellige kilder, som kan være unøjagtige, krænkende, stødende eller ulovlige. Du giver hermed afkald på juridiske eller rimelige rettigheder eller retsmidler du har eller kan have og anvende mod CiemTech med hensyn hertil.

Hvis du mener en bruger eller en tredjepartstjeneste har handlet upassende eller på anden måde har misbrugt hvilken som helst CiemTech-tjeneste, bedes du straks indberette pågældende bruger og/eller tredjepartstjeneste til os via denne formular. Du accepterer, at din indberetning ikke pålægger CiemTech noget som helst ansvar, og at CiemTech efter egen afgørelse overveje en sådan indberetning og handle på det, afholde sig fra at træffe en afgørelse  eller ønske yderligere oplysninger eller dokumenter inden den træffes.

10.2. Ophavsret

CiemTech handler i overensstemmelse med sin fortolkning af Digital Millennium Copyright Act – den danske lov om ophavsret (“DMCA“). Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret eller er blevet brugt på en måde der anfægter dine ophavsrettigheder, kan du underrette os om sådan overtrædelse via denne formular eller på anden måde give følgende oplysninger skriftligt til vores udpegede repræsentant for ophavsret: (1) kontaktoplysninger på den person der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten; (2) en beskrivelse af den ophavsret som du mener er blevet overtrådt; (3) en beskrivelse af det materiale som du hævder at være krænkende eller værende genstand for den krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller adgang dertil skal deaktiveres, samt tilstrækkelige oplysninger som gør det muligt for CiemTech at lokalisere materialet (herunder URL adresse); (4) en erklæring om, at du er i god tro om at brugen af materialet på den måde der er klaget over ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov; og (5) en erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte og afgivet under straf for afgivelse af falsk forklaring, at du er indehaveren af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af den ophavsret, som hævdes krænket.

 

CiemTech repræsentant for ophavsret kan kontaktes på følgende adresse:

Ciemtech.com.

Østerbrogade 39. 1. TH. 7100 Vejle Danmark.

Attn: Copyright Agent

Telefonnummer: +(45) 42 83 00 31 | Skype:

E-mail: abuse@ciemtech.com

 

I tilfælde af at CiemTech modtager meddelelse om en krænkelse af ophavsretten i forbindelse med din brugerkonto eller brugerhjemmeside, kan din brugerkonto annulleres, din brugerhjemmeside tages ned eller ethvert indhold fjernes efter eget skøn med eller uden forudgående varsel til dig. I så fald kan du indgive et korrekt kontravarsel i overensstemmelse med § 512 i DMCA, hvor du skal inkludere: (1) dit fulde navn, adresse, telefonnummer og fysisk eller elektronisk underskrift; (2) identifikation af materialet og dets placering før fjernelse; (3) en erklæring under straf for afgivelse af falsk forklaring, at materialet blev fjernet ved en fejl eller fejlidentifikation; (4) dit samtykke til en kompetent retsmyndighed; og (5) alle andre oplysninger, der kræves i henhold til de relevante bestemmelser i DMCA. Alle anmeldelser indgivet i henhold til dette afsnit 9 kan anses for accepteret, værende relevante og i overensstemmelse med DMCA eller det modsatte efter CiemTech eget rimelige skøn. CiemTech forbeholder sig retten til at underrette den person eller enhed, der leverer bekendtgørelsen om et sådant kontravarsel og videregive enhver detalje der er inkluderet deri.

 

11. Garantifraskrivelse

 

Vi leverer CiemTech-tjenester på en “som de er”-, “med eventuelle fejl”- og “som tilgængelig”-basis uden nogen garantier af nogen art, herunder eventuelle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, håndværksmæssig udførelse, ikke-krænkende, eller enhver anden garanti – alle i videst muligt omfang inden for det loven tillader. Helt specifikt står vi ikke inde for eller garanterer, at CiemTech-tjenester (eller enhver del, egenskab eller indhold heraf) er fuldstændige, nøjagtige, af en bestemt kvalitet, pålidelig eller sikker på nogen måde, der er egnet til eller kompatibelt med nogen af dine (eller dine slutbrugeres) påtænkte aktiviteter, enheder, operativsystemer, browsere, software eller værktøjer (eller at de vil forblive som sådan til enhver tid), eller overholde nogen love, der gælder for dig eller dine slutbrugere (herunder i hvilke som helst retsområde, hvor du driver din virksomhed), eller at deres drift vil være fri for virus, programfejl eller andre skadelige komponenter eller programbegrænsninger. Hertil kommer, at vi ikke validerer nogen som helst enhed, produkt eller service (herunder eventuelle tredjepartstjenester) nævnt på eller stillet til rådighed via CiemTech-tjenester – så vær venlig at sørge for at kontrollere dem før du bruger eller på anden måde at engagerer dem.

 

CiemTech kan efter eget hensigt (men det er ikke forpligtet til at gøre det), screene, overvåge og/eller rette enhver brugerhjemmeside og/eller brugerindhold til enhver tid og uanset årsag, med eller uden varsel.

Uanset hvad der er angivet i det foregående, kan CiemTech under ingen omstændigheder betragtes som en “udgiver” af hvilket som helst brugerindhold, det validerer ikke på nogen måde noget som helst brugerindhold, og påtager sig intet ansvar for eventuelle uploadet brugerindhold, der offentliggøres og/eller er stillet til rådighed af en bruger eller nogen anden part på og/eller i CiemTech-tjenester, for en hvilken som helst brug af en hvilken som helst  part, eller for eventuelle tab, sletning eller beskadigelse derpå eller deraf eller noget tab, skade, omkostning eller udgift, som du eller andre måtte lide eller pådrage sig som følge af eller i forbindelse med publicering, adgang til og/eller stolen på noget brugerindhold. Endvidere er CiemTech ikke ansvarlig for nogen som helst fejl, bagvaskelser, injurier, usandheder, uanstændigheder, pornografi, tilskyndelse og/eller krænkelse af hvilket som helst anden ulovligt og/eller krænkende brugerindhold du eller nogen anden part kan støde på.

Du anerkender, at der er risici ved brug af CiemTech-tjenester og/eller tilslutning og/eller beskæftigelse med hvilke som helst tredjepartsprodukter gennem eller i forbindelse med CiemTech-tjenester, og at CiemTech ikke garanterer for specifikke resultater fra en sådan brug og/eller interaktion, og du hermed påtager dig alle sådanne risici, hæftelser og/eller skader af nogen art, der opstår i forbindelse med og/eller som følge af sådanne interaktioner. Sådanne risici omfatter blandt andet forvanskning af oplysninger om og/eller ved tredjepartstjenester og/eller licenseret indhold, misligholdelse af garanti og/eller kontrakt, krænkelse af rettigheder, samt ethvert deraf følgende krav.

CiemTech anbefaler ikke brugen af CiemTech-tjenester til hosting af personligt indhold og kan ikke pådrage sig nogen sikkerheds- eller integritetsmæssige forpligtelser eller risici vedrørende brud eller skade på et hvilket som helst sådant indhold.

Bemærk, at nogle CiemTech-tjenester i øjeblikket tilbydes i deres BETA-version og undergår BETA testing. Du forstår og accepterer, at visse CiemTech-tjenester stadig kan indeholde software-programfejl, lide af afbrydelser og ikke fungere efter hensigten eller som beregnet. Din brug af CiemTech-tjenester på dette BETA-stadie betyder, at du er villig til at deltage i CiemTech’s sådanne BETA-tests.

 

12. Begrænsning af ansvar

I det omfang det er tilladt ved lov i ethvert relevant retsområde, hæfter CiemTech, dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, medarbejdere, datterselskaber og/eller agenter ikke overfor dig for nogen som helst direkte, indirekte, tilfældige, specielle, strafbare, skader eller følgeskader overhovedet, herunder eventuelle skader som følge af (1) fejl, fejltagelser eller unøjagtigheder i hvilket som helst indhold; (2) enhver personskade eller tingskade i forbindelse med din brug af CiemTech-tjenester; (3) uautoriseret adgang til eller brug af vores servere og/eller personlige oplysninger og/eller anden information lagret  deri; (4) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra CiemTech-tjenester; (5) brug eller visning af indhold eller brugerindhold indsendt, e-mailet, overført eller på anden måde gjort tilgængelig via CiemTech-tjenester; og/eller (6) begivenheder uden for CiemTech’s rimelige kontrol , herunder eventuelle internetfejl, svigt i udstyr, elektriske strømsvigt, strejker, arbejdskonflikter, uroligheder, oprør, borgerlige uroligheder, mangel på arbejdskraft eller materialer, brande, oversvømmelser, storme, jordskælv, eksplosioner, force majeure, krig, terrorisme, inter-galaktiske kampe, statslige handlinger, ordrer fra domstole, agenturer eller domsmyndigheder eller misligholdelse fra tredjeparts side; og/eller (7) tab af brug, data, indtjening, goodwill eller andre immaterielle tab, der følger af brugen eller den manglende mulighed for at bruge alle eller nogen af CiemTech-tjenesterne.

Du anerkender og accepterer at disse ansvarsbegrænsninger er aftalte risikofordelinger, der udgør en del af vederlaget for CiemTech-tjenester til dig, og sådanne begrænsninger vil gælde, selv om CiemTech er blevet underrettet om muligheden for sådanne forpligtelser.

 

13. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde CiemTech, dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, medarbejdere, datterselskaber og agenter, fra og mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, forpligtelser, omkostninger, gæld og udgifter (herunder advokatsalærer) hidrørende fra: (1) din overtrædelse af en bestemmelse i disse brugsvilkår eller andre CiemTech-vilkår; (2) din overtrædelse af nogen tredjeparts ret, herunder enhver ophavsret, ejendom, eller privatlivsret, som følge af din brugerhjemmeside eller brugerindhold og/eller din brug af CiemTech-tjenester; og/eller (3) enhver anden form for krav som din brugerhjemmeside og/eller brugerindhold forårsager af skader på en tredjepart.

 

14. Generelt

14.1. Ændringer & opdateringer

CiemTech kan ændre, suspendere eller opsige en hvilken som helst CiemTech-tjeneste (eller alle funktioner deraf eller priser gældende dertil), og/eller ændre hvilket som helst CiemTech-vilkår, med eller uden forudgående varsel – til enhver tid og på enhver måde. Hvis sådanne ændringer indebærer betaling af ekstra gebyrer, vil vi give dig en meddelelse om sådanne gebyrer inden vi muliggør sådanne specifikke ændringer. Hvis du undlader eller nægter at betale sådanne gebyrer, kan vi (efter eget afgørelse) annullere din brugerkonto (som nærmere forklaret i afsnit 6 ovenfor), fortsat yde support til de på daværende tidspunkt gældende CiemTech-tjenester uden at aktivere sådanne ændringer, eller tilbyde dig alternative tjenester.

14.2. Gældende lov & retsområde, afkald vedrørende gruppesøgsmål

CiemTech-vilkårene, rettighederne og retsmidlerne ydet herunder, samt alle og enhver form for krav og tvister relateret hertil og/eller til CiemTech-tjenesterne, deres fortolkning eller misligholdelse, opsigelse eller gyldighed heraf, de relationer, der skyldes eller følger af CiemTech-vilkårene eller en hvilken som helst relateret transaktion eller køb, er underlagt, fortolkes i henhold til og håndhæves i alle henseender alene og udelukkende i overensstemmelse med den interne grundlæggende lovgivning i landet Danmark, uden hensyn til dens lovvalgsretsprincipper.

Alle og ethvert sådant krav og tvister skal indbringes for (og du hermed samtykke til, at de bliver besluttet udelukkende af) en kompetent domstol der ligger i Danmark. Anvendelsen af Danmarks konvention af aftaler om internationale løsørekøb er herved udtrykkeligt udelukket.

​Med forbehold for gældende lov skal alle tvister mellem dig og CiemTech alene løses på individuel basis, og du skal ikke være berettiget til at fremsætte et krav mod CiemTech som sagsøger eller som en del af en gruppe (det være sig alle former for retssager, der anlægges af en gruppe eller af repræsentanter på vegne af andre).

14.3. Meddelelser

Vi kan give dig meddelelser på en af følgende måder: (1) via CiemTech-tjenester, herunder ved et banner eller pop-up på CiemTech’s hjemmeside, brugerkonto eller andre steder; (2) via e-mail, der sendes til den e-mailadresse, du gav os; og/eller (3) på anden måde, herunder eventuelt telefonnummer og fysisk adresse, du gav os. CiemTech’s varsler til dig vil blive anset modtaget og effektueret inden for fireogtyve (24) timer efter det blev offentliggjort eller sendt via en af de foregående metoder, medmindre andet er angivet i meddelelsen.

14.4. Forhold

CiemTech-vilkårene og din brug af CiemTech-tjenester, kan og skal ikke fortolkes således at de danner basis for nogen form for partnerskab, joint venture, arbejdsgiver/arbejdstager-forhold, agentur eller franchisegiver/franchisetager-forhold mellem CiemTech og dig.

 

14.5. Hele aftalen

Disse brugsvilkår udgør sammen med CiemTech-vilkårene og andre retlige eller gebyrmeddelelser leveret til dig fra CiemTech hele aftalen mellem dig og CiemTech vedrørende aftalens genstand eller deraf og erstatter alle og enhver tidligere eller samtidige overenskomster, forståelser, løfter, betingelser, forhandlinger, pagter eller erklæringer, uanset skriftlige eller mundtlige, mellem CiemTech og dig, herunder dem, der foretages af eller mellem hvilke som helst af vores respektive repræsentanter med hensyn til hvilke som helst af CiemTech-tjenesterne. Du accepterer endvidere, at du ikke forlader dig på noget løfte, tilskyndelse, erklæring, udtalelse, videregivelse eller afsløringspligt fra CiemTech for at indgå i nogen som helst af CiemTech-vilkårene.

14.6. Overdragelse

CiemTech kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold hertil og/eller overføre ejendomsret og krav i CiemTech-tjenester og/eller licenseret indhold til tredjemand uden dit samtykke eller forudgående varsel til dig. Du må ikke overdrage eller overføre nogen af dine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil uden forudgående skriftlig tilladelse fra CiemTech. Ethvert forsøg eller faktisk overdragelse deraf uden CiemTech’s forudgående udtrykkelige og skriftlige samtykke vil være ugyldig. Under alle omstændigheder, en opgave eller overførsel skal foretages i henhold til dette afsnit ‎14.6 ikke i sig selv give enten CiemTech eller du ret til at annullere alle CiemTech-tjenester eller tredjepartstjenester som er i kraft.

14.7. Opdeling og dispensationer

Hvis en bestemmelse i CiemTech-vilkårene er afgjort af en kompetent domstol anses for at være ugyldig, ulovlig, annulleret eller af hvilken som helst grund ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse anses for ugyldig og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Ingen undtagelsesbestemmelse for noget som helst brud på eller misligholdelse af et af CiemTech-vilkårene anses for at være en undtagelsesbestemmelse for ethvert af de foregående eller efterfølgende brud eller misligholdelse.

14.8. Tolkning

Disse brugerbetingelser blev skrevet på dansk og oversat for din information. Du kan få adgang og se andre sprogversioner ved at ændre dine CiemTech-hjemmesidens sprogindstillinger. Hvis en oversat (ikke-dansk) version af disse vilkår på nogen som helst måde er i strid med den danske version, er bestemmelserne i den danske version gældende.

 

14.9. Kundeservice, kontakt

 

For at komme i kontakt med vores kundeservice – så brug nogen af de muligheder, der er anført nedenfor:

 1. Gå til CiemTech Hjælp, der er tilgængelig på: http://www.ciemtech.com/support/html5/
 2. Send en e-mail til:support@ciemtech.com
 3. telefon: (DK nummer) 42-83-00-31 CiemTech inden for normal åbningstid (mandag – fredag, mellem 10:00 til 17:00 dansk tid).

1. CiemTech er et Web bureau med stor passion for at skabe professionelle web-løsninger. Et stærkt bagland gør at vi er i stand til at tilbyde dig og din virksomhed flere løsninger i høj kvalitet og stadig være konkurrencedygtig. Vi følger dig igennem hele processen lige fra at skabe et udkast på et design til udvikling af din brugervenlige web platform.
2. 99 kr./måned efter Web udviklingen. Ét medlemskab pr. side med CiemTech Basic. Tilbuddet gælder kun sider hostet af os. Begrænsninger og andre vilkår er gældende.
3. 499 kr./måned efter Web udviklingen. Et medlemskab med Web forsikring der dækker alt dit behov fra support til seo, video markedsføring, hosting, teamviewer, hastighedsoptimeringer.
Kan ikke kombineres med andre enheder hos CiemTech, men tjenesterne kan købes separat, men er blot dyre (Web Forsikring og Video Markedsføring).

Ny Dansk side!

For at vores danske kunder, så har vi tilføjet en Dansk CiemTech hjemmeside. Dog retter vi til og laver ændringer. Så en del links og tekster passer ikke de rigtige steder. Dog er det mest funktionelle aktiv, som Webmail, betalinger og regninger. 🙂